Termine

1. Dezember 2023 - Freitag
 • 19:00 Freies Training
6. Dezember 2023 - Mittwoch
 • 18:30 Jugendtraining
 • 19:00 Freies Training
8. Dezember 2023 - Freitag
 • 19:00 Freies Training
13. Dezember 2023 - Mittwoch
 • 18:30 Jugendtraining
 • 19:00 Freies Training
15. Dezember 2023 - Freitag
 • 19:00 Freies Training
20. Dezember 2023 - Mittwoch
 • 18:30 Jugendtraining
 • 19:00 Freies Training
22. Dezember 2023 - Freitag
 • 19:00 Freies Training
27. Dezember 2023 - Mittwoch
 • 18:30 Jugendtraining
 • 19:00 Freies Training
29. Dezember 2023 - Freitag
 • 19:00 Freies Training