Termine

2. Dezember 2022 - Freitag
 • 19:00 Freies Training
7. Dezember 2022 - Mittwoch
 • 18:30 Jugendtraining
 • 19:00 Freies Training
9. Dezember 2022 - Freitag
 • 19:00 Freies Training
14. Dezember 2022 - Mittwoch
 • 18:30 Jugendtraining
 • 19:00 Freies Training
16. Dezember 2022 - Freitag
 • 19:00 Freies Training
21. Dezember 2022 - Mittwoch
 • 18:30 Jugendtraining
 • 19:00 Freies Training
23. Dezember 2022 - Freitag
 • 19:00 Freies Training
28. Dezember 2022 - Mittwoch
 • 18:30 Jugendtraining
 • 19:00 Freies Training
30. Dezember 2022 - Freitag
 • 19:00 Freies Training